Yönetim

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Akademik Kurul Üyesi
Staj Komisyonu
İntibak Komisyonu
Bölüm Ders Katalog Sorumlusu
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Bölüm Dijital Pano Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu
Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknisyeni