Duyurular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bölümümüzden duyurulmasını istediği, T.C. Milli Savunma Bakanlığından üniversitemize gönderilen yazı aşağıdaki gibidir!

İLGİ: (a) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu.
(b) 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu.
(c) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.
(ç) MSB'nin 12 Kasım 2015 tarihli, MİY:41861107-0350-190-15/ASAL D. MBS Ynt.Ş.33947
sayılı ve "Protokol" konulu yazısı.
1. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin askerlik işlemleri ilgi (a-c) Kanun esaslarına
uygun olarak, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.
2. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin askerlik işlemlerinin, elektronik ortamda eş zamanlı ve
çevrimiçi olarak en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, karşılıklı koordineli çalışmalara
Mart 2012 tarihinde başlanmıştır.
3. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında;
a. Aday memurların, staja tabi personelin, hizmetine ihtiyaç duyulan personelin askerlik işlemleri,
b. Lisansüstü ve Lisans/Ön Lisans öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri,
c. Üniversiteye kayıt yaptıracakların askerlik işlemlerinin sorgulanması ile öğrenci bilgisinin
öğrenilmesi işlemlerinin elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden veri değişimi ile
gerçekleştirilebileceğine yönelik koordineli çalışmalar sonucunda, ilgi (ç) ile belirtilen protokol
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
4. Bu kapsamda, söz konusu askerlik çağındaki yükümlü bilgilerinin üniversitelerden elektronik ortamda
web servisleri aracılığıyla YÖK üzerinden alınmasına yönelik teknik çalışmalar tamamlanmış olup,
sistemin test ve denemeleri yapılmıştır.
5. Öğrencilerin askerlik işlemlerinin yazışmalar yapılarak üniversiteler aracılığı ile gerçekleştirilmesi
yerine, yukarıda belirtilen konularda entegrasyonun sağlanması ile daha hızlı ve maliyet etkin olarak
verilebileceği öngörülmüştür.
6. Yükümlülerin hak mağduriyetlerine maruz kalmaması ve askeralma kayıtlarında askerlik
erteleme/erteleme iptal işlemlerinin zamanında yapılabilmesi maksadıyla, üniversiteler tarafından
zamana bağlı kalmaksızın yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun/terk durumundaki yükümlülere
ait bilgilerin web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda MSB'ye gönderilmesine yönelik gerekli teknik
çalışmaları biran önce tamamlamaları gerekmektedir.
7. Üniversitelerin yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun/terk durumundaki yükümlülere ait
bilgileri web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda MSB'ye zamanında göndermeleri halinde, askerlik
şubelerine "Öğrenci Belgesi" göndermelerine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.