Duyurular

Bölüm Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mustafa ÇAM’ın Araştırmacı olarak yer aldığı,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Erbay’ın yürütücülüğünde hazırlanan

“Çift katlı emülsiyon/püskürtmeli kurutma tekniği ile biyoaktif gıda katkı maddesi olarak mikroenkapsüle kazein hidrolizatı üretimi” başlıklı proje teklifi,

TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür.

Öğretim Üyemizi tebrik ederiz.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI