Duyurular

Sevgili Öğrencilerimiz,

Daha önce ıslak imza olarak posta ya da kargo yoluyla ulaştırılması istenen Pandemi Dönemi Yüz Yüze Staj Taahhüt Dilekçelerinin, öğrenciler tarafından staj komisyonu üyelerine ıslak imzalı formun taranarak elektronik ortamda da iletilebileceği kararı verilmiştir. 


İlgili öğrencilerimize duyurulur.


Staj Komisyonu