Duyurular

Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği kapsamında zorunlu staj yapacak 1. öğretim öğrencilerinin 28 Haziran 2021, 2. Öğretim öğrencilerinin ise 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren OBİSİS üzerinden başvurularını yapması ve SGK girişlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması, zorunlu olmayan isteğe bağlı stajlar için listelerin Kariyer Merkezi tarafından hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi ve SGK girişlerinin bu birimler tarafından yapılmasına Üniversitemiz Senatosunun 27/05/2021 tarihli ve 11 sayılı toplantısında karar verilmiştir.