Duyurular

YAZ OKULU HAKKINDA


- Bölümümüzde yaz okulu açılmayacaktır.

 

-Öğrencilerimiz, bölümümüzde verilmekte olan Fen Fakültesi derslerini, Üniversitemiz yaz okulundan alabilirler.

 

-Öğrencilerimiz, bölümümüzde Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) tarafından verilmekte olan dersleri, Üniversitemiz yaz okulundan alabilirler.

 

-Öğrencilerimiz, bölümümüz tarafından muadil ders olarak belirlenen, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nde açılan dersleri yaz okulunda alabilirler. Üniversitemizde muadil ders tanımlama işlemleri 08 - 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


Üniversitemiz dışında başka bir üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin OBİSİS üzerinden online olarak form doldurmaları ve gida@erciyes.edu.tr  adresine göndererek onaylatmaları gerekmektedir.

 

-Öğrencilerimiz yukarıda belirtilenlerin dışında kalan dersleri aşağıda belirtilen üniversitelerin yaz okulundan alabilirler.

-Hacettepe Üniversitesi

-Ankara Üniversitesi

-Akdeniz Üniversitesi

-Pamukkale Üniversitesi

-İ.T.Ü

-19 Mayıs Üniversitesi

-100. Yıl Üniversitesi

-Ege Üniversitesi

-Sakarya Üniversitesi

-Mersin Üniversitesi

-Çukurova Üniversitesi

-Celal Bayar Üniversitesi

-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

-Afyon Kocatepe Üniversitesi

-Yıldız Teknik Üniversitesi

-Süleyman Demirel Üniversitesi

 

 

YAZ OKULUNDA BİTİRME ÖDEVİ

 

Yaz okulunda sadece bitirme durumunda olan öğrenciler Bitirme Ödevini Bölüm Başkanının onayı ile alabileceklerdir.

 

Yaz okulunda alınan dersler ile bitirme ödevinin toplam AKTS’si, 25 AKTS sınırını aşmamalıdır.

 

Bitirme ödevi katalogtan açılmayacak, öğrenci talebi toplanıp değerlendirildikten sonra öğrenci işlerine bitirme ödevi alan öğrenci listeleri gönderilecek ve bitirme ödevi ataması öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.


GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI