Gıda Biyoteknolojisi Laboratuarı

  • Laboratuvar Adı:

    Gıda Biyoteknolojisi Laboratuarı

  • Ekipman Çeşiti / Ekipman Sayısı:

    25 / 25

  • Konum:

    G215

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Real time PCR kullanarak gıda analizleri, fermente gıdalarda PCR temelli mikrobiyal tiplendirme,  biyoteknolojik yöntemlerle gıda kaynaklı patojen ve aflatoksikojenik küflerin tayini, proteom uygulamaları, RNA interferans ve diğer antisens teknolojileri vb gibi konuları içerir. Laboratuarımızda Real-Time PCR ile etlerde tür tayini, PCR temelli mikrobiyal tiplendirme teknikleri ile fermente gıdaların mikroflorasının tespiti (rep-PCR, PCR-DGGE, 16S rDNA dizi analizi), gıda kaynaklı patojenlerin PCR ile tespiti ve canlı ölü hücre ayrımı, gıda kaynaklı mikroorganizmalara spesifik fenotipik özelliklerin moleküler tekniklerle doğrulanması vb. çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuarımızda PCR, DGGE, 4 adet etüv,i spektrofotometre, çalkalamalı inkübatör, pH-metre, termometre, otoklav ve temel biyoteknolojik sarf malzemeler mevcuttur.


MASAÜSTÜ SANTRİFÜJLER,  BİYOGÜVENLİK KABİNİ VE İNKÜBATÖRLER


ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR


BİYOGÜVENLİK KABİNİ (NUAIRE, CLASSII-B2)


REAL-TİME PCR CİHAZLARI VE UV/VIS NANODROP SPEKTROFOTOMETRE


ELEKTROFOREZ SİSTEMLERİ VE BIO-RAD GELDOC XR JEL DOKÜMANTASYON SİSTEMİ

GENEL LABORATUVAR ALET EKİPMANLARI
Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet
1 Bilyalı Öğütücü (Retsch MM400) Az miktardaki kuru, ıslak veya dondurulmuş numunelerin değişik frekanslarda titreşim ile kırılması, karıştırılması, homojenizasyonu veya öğütülmesi için kullanılan bir ekipmandır. Toz ve çözeltileri,kısa sürede karıştırıp homojen hale getirir.Biyolojik doku çalışmaları yanı sıra DNA/RNA çalışmaları için uygundur. 1
2 Buzdolabı 1 Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
3 Buzdolabı 2 Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
4 Çalkalamalı İnkübatör (IKA KS4000) Hazırlanan deney tüplerinin veya erlenlerin  bir süre için belli bir hızda çalkalanmasını sağlar. İnkübasyon sırasında çalkalama istenen deneylerde kullanılır. Çalkalama sıklığı ayarlanabilir. 1
5 Dik Tip -20 Derin Dondurucu (Bosch) Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
6 Dik Tip -86C Derin Dondurucu (Panasonic-Sanyo) Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
7 Etüv (Memmert) Yıkanmış malzemelerin kurutulmasında, hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında, mikrobiyolojide sterilizasyon işleminde kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
8 Hassas Terazi (AND) Laboratuvarda, çözelti veya besiyeri hazırlamak için, yada deneysel çalışmalarda kullanılır. 1
9 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (IKA RET control) Laboratuvarda, çözelti veya besiyeri hazırlamak için, yada deneysel çalışmalarda kullanılır 1
10 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (IKA RH Basic) Laboratuvarda, çözelti veya besiyeri hazırlamak için, yada deneysel çalışmalarda kullanılır 1
11 İnkübatör (Memmert) Hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında yada mikrobiyolojik besiyerlerinde mikrooraganizmaların gelişebilmesi için uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
12 Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon sistemi (Bio-rad Geldoc XR) Nükleit asit ve Protein elektroforez jellerinin, görüntülenmesi ve dökümente edilmesi amacıyla kullanılır. 1
13 Kar Tipi Buz Makinası (Hoshizaki ) Deneysel çalışmaların, düşük sıcaklık gerektiren aşamalarında, kullanılmak üzere kar tipi buz üretmek için kullanılır. 1
14 Mikrosantrifüj/ Vorteks Multispin (Biosan MSC-3000) Küçük hacimli tüplerin  (2, 1.5, ve 0.2 mL) düşük devirde santrifüjlenmesi ve homojenizasyonunda kullanılabilmektedir.  1
15 Otoklav (HIRAYAMA HV-50L) Mikrobiyoljik Besiyerleri, çözeltiler ve laboratuvarda kullanılan otoklavlanabilir alet-ekipmanın sterilizasyonunda kullanılır.  1
16 pH Metre (WTW InoLab 720) Deneysel Çalışmalarda pH ölçümü, tampon/ normal çözeltilerin pH değerlerinin ayarlanmasında kullanılır. 1
17 Real-Time PCR Cihazı (Roche Light Cycler 96) Floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak DNA’nın belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi amacıyla kullanılır. Floresan sinyali PCR ürün miktarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Sonuçlar PCR analizi sırasında elde edilebilmektedir. 1
18 Real-Time PCR Cihazı (Roche Light Cycler Nano) Floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak DNA’nın belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi amacıyla kullanılır. Floresan sinyali PCR ürün miktarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Sonuçlar PCR analizi sırasında elde edilebilmektedir. 1
19 Soğutmalı Santrifüj (Hettich MIKRO 220R)  Bir solüsyondaki katı maddeleri sıvı kısmından kabaca ayırmakta kullanılır. çözeltideki maddelerin yoğunluklarına göre ayrımını sağlar. Genellikle 1.5/2 mL'lik küçük hacimli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılır. 1
20 Soğutmalı Santrifüj (Hettich MIKRO 22R) Bir solüsyondaki katı maddeleri sıvı kısmından kabaca ayırmakta kullanılır. çözeltideki maddelerin yoğunluklarına göre ayrımını sağlar. Genellikle 1.5/2 mL'lik küçük hacimli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılır. 1
21 Soğutmalı Santrifüj (Hettich UNIVERSAL 320R) Bir solüsyondaki katı maddeleri sıvı kısmından kabaca ayırmakta kullanılır. çözeltideki maddelerin yoğunluklarına göre ayrımını sağlar. Genellikle mikrosantrifüjlere göre daha büyük hacimli tüplerin (15-50mL) tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılır. 1
22 Termal Döngü Cihazı (Techne TC-5000) Konvansiyonel PCR reaksiyonlarında gerekli sıcaklık parametrelerini sağlamak için kullanılır. 1
23 UV/VIS Nanodrop Spektrofotometre Nükleik Asit (DNAve RNA) ve Proteinlerin miktarlarının ölçülmesinde kullanılır. 1
24 UV/VIS Spektrofotometre (Shimadzu UV-1700) Gıda araştırmalarında kullanılan çözeltilerdeki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. 1
25 Vorteks Mixer (IKA) Sabit bir mil üzerinde dönen tek bir döner başlığa sahip olan, deney tüpü içindeki reaktiflerin karışarak homojen hale gelmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir cihazdır. Tüp, döner başlığa hafifçe üstten bastırıldığında başlık otomatik olarak çalışır. Dönüş hızını, istenilen hıza ayarlamak mümkündür. 1