Laboratuvarlar

Gıda Araştırma Laboratuvarı 1

  • Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Mahmut DOĞAN, Arş. Gör. Dr. Duygu ASLAN TÜRKER

Gıdalarda ya da model sistemlerde hazırlanan gıda formülasyonları ile işleme veya depolama süresince gıdaların yapısında meydana gelen biyokimyasal değişmeleri ele almakla birlikte, gıda güvenliği kapsamında öncelikli olarak insanlar için yüksek kalite ve güvenilirlikte gıda üretimi için elzem karakteristiklerin belirlenmesi, gıdalarda çeşitli etmenler (oksijen, ısı, nem vb.) nedeniyle oluşan kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları saptanması ve bu reaksiyonlar sonucu oluşan ve insan sağlığına zararlı olabilen bileşiklerin tespit edilerek ve azaltma olanaklarının araştırılması,  gıdaların [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Araştırma Laboratuvarı 2

  • Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Kemal SARIOĞLU, Prof. Dr. Mahmut DOĞAN

Birbirlerini tamamlayacak nitelikte donatılmış olan bu laboratuvarlarda biyokimya, moleküler biyoloji DNA/RNA ve Protein analizleri yapılabilmektedir.  Bu laboratuvarda bulunan cihazlar; pH metre,  Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Hassas Terazi, Soğutmalı Santrifüj, Western Blot Sistemi,  Elektroforez Sistemleri,Ultrasonik Su Banyosu,  Plate Shaker , -80 oC  Derin dondurucudur.DERİN DONDURUCUELEKTROFOREZROTARY EVAPORATÖR SOĞUTMALI SANTRİFÜJ GENEL LABORATUVAR GÖRÜNÜMÜ [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Araştırma Laboratuvarı 3

  • Ekipman : 1 / 1 |Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Mehmet HAYTA, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİNCAN

Hububat teknolojisi kapsamında daha kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip tahıl ürünlerinin üretilmesi ve reçete optimizasyonu, yeni mamul formülasyonlarının geliştirilmesi,  mevcut ürünlerin raf ömrü ve besin kalitesi bakımından iyileştirilmesi ve ekmek, kek, makarna, erişte, bisküvi vb. ürünlerin fonksiyonel bileşenlerce zenginleştirilerek daha faydalı hale getirilmesi vb konularda araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuarımızda çeşitli tahılların ve tahıl ürünlerinin fizikokimyasal analizleri ve kalite parametrelerinin tespitine yönelik, Gluten yıkama makinesı, değirmen, falling number, sed [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Araştırma Laboratuvarı 3

  • Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Mustafa ÇAM, Prof. Dr. Hasan YALÇIN

Bu laboratuvarda bitkisel yemeklik yağ kimyası ve teknolojisi, uçucu yağlar, ekstraksiyon yöntemleri, gıdaların raf ömrü ve mikroenkapsilasyon konularında araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarlarda bulunan başlıca cihazlar; spray dryer, ransimat, UV-VIS spektrofotometre, Santrifüj, Rotary evaporatör, Analitik teraziler, Etüv, Hızlandırılmış Solvent Ekstraksiyon Cihazı, Ultraturrax, Isıtıcılardır.HIZLANDIRILMIŞ SOLVENT EKSTRAKTORÜETÜVpH METRERANSİMATROTARY EVAPORATÖRSOXHELET EKSTRAKSİYON DÜZENEĞİSPEKTROFOTOMETREPÜSKÜRTMELİ KURUTUCUVİSKOZİMET [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Araştırma Laboratuvarı 5

  • Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Kemal SARIOĞLU

Bu laboratuvarlarda başlıca gıda kimyası, meyve, sebze ve ürünlerinde fenolikler, karotenoidler, antosiyaninler, çeşitli ürün geliştirme çalışmaları ve raf ömrü konularında araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu laboratuarlarda bulunan başlıca cihazlar aşağıda listelenmiştir:Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi, UV-VIS Spektrofotometre, pH metre, Masaüstü santrifüj, Hassas-Analitik teraziler.HPLCSANTRİFÜJSPEKTROFOTOMETREULTRASON SAĞLAYICIÇEKEROCAKDİELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Ar-Ge Laboratuvarı

  • Ekipman : 1 / 1 |Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Mahmut DOĞAN, Arş. Gör. Dr. Duygu ASLAN TÜRKER

Gıda AR-GE laboratuvarımızda gıda araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Özellikle gıda sanayinde kullanılan granül ve toz gıdaların (hazır çorbalar, instant toz içecekler, puding vb.) karışımı ve karakterizasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, meyve-sebze gibi ürünlerin kurutulmasında kullanılan tepsili kurutucu ile büyük hacimlerde gıda ürünlerinin kurutulması işlemi gerçekleştirilebilirken, elek sarsıcı ve farklı gözenek çaplarına sahip elek seti ile toz ve granüler maddeler partikül büyüklüklerine göre tasnif edilebilmektedir. Gıda AR-GE labaratuvarımızda 2 ad [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Biyoteknolojisi Laboratuarı

  • Ekipman : 25 / 25 |Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Zülal KESMEN

Real time PCR kullanarak gıda analizleri, fermente gıdalarda PCR temelli mikrobiyal tiplendirme,  biyoteknolojik yöntemlerle gıda kaynaklı patojen ve aflatoksikojenik küflerin tayini, proteom uygulamaları, RNA interferans ve diğer antisens teknolojileri vb gibi konuları içerir. Laboratuarımızda Real-Time PCR ile etlerde tür tayini, PCR temelli mikrobiyal tiplendirme teknikleri ile fermente gıdaların mikroflorasının tespiti (rep-PCR, PCR-DGGE, 16S rDNA dizi analizi), gıda kaynaklı patojenlerin PCR ile tespiti ve canlı ölü hücre ayrımı, gıda kaynaklı mikroorganizmalara spesifik fenotipik öz [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuarı

  • Ekipman : 15 / 15 |Lab.Sorumlusu : , Öğr. Gör. Dr. Ahmet Evren YETİMAN

Gıda mikrobiyolojisi laboratuarında çok çeşitli mikroorganizmaların ekimi, sayımı ve tanımlanması işlemleri  yapılmaktadır. Genel olarak gıda veya gıda hammaddelerinde bozulmaya neden olan mikroorganizma grupları ile gıda tüketimi yoluyla insanlara geçerek insanlarda çeşitli patolojik semptomlara neden olan patojen mikroorganizmaların belirlenmesi, bunların çoğalmalarını önleme yöntemleri, gıda muhafaza yöntemlerinin bu mikroorganizmalar üzerindeki inhibisyon etkisi, insan vücudu için oldukça önemli olan ve fonksiyonel özellik sergileyen probiyotik mikroorganizmaların belirlenmesi, faydal [...]

Detaylı Bilgi

Gıda Reolojisi-Gıda Tekstürü Tayin Laboratuarı

  • Ekipman : 1 / 1 |Lab.Sorumlusu : Prof. Dr. Mahmut DOĞAN, Arş. Gör. Dr. Duygu ASLAN TÜRKER

Sıvı ve yarı sıvı gıda maddelerinin reolojik karakterizasyonlarının viskozimetre veya reometre gibi çeşitli cihazlarla belirlenmesi ve zamana bağımlı veya zamandan bağımsız çeşitli akış modelleri kullanılarak akış davranış özelliklerinin modellenmesi, proses ve kalite parametrelerinin optimizasyonu ve takibi ile gıdalarda viskoelastisite tayinlerinin gerçekleştirilmesi vb konuları içerir. Gıdaların tesktürel özellikleri kapsamında ise bütün gıdaların veya model gıda formülasyonlarının duyusal değerlendirmeler kapsamında göz önünde bulundurulan sertlik, elastiklik, yapışkanlık, kırılganlık, sak [...]

Detaylı Bilgi

Öğrenci Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci laboratuvarı, Gıda Analizleri ve Teknolojisi dersi kapsamında teorik olarak alınan bilgiler ders asistanları gözetiminde pratik uygulama şekline dönüştürüldüğü laboratuvardır. Ayrıca bu laboratuvarımız, öğrencilerimizin AR-GE çalışmalarını yürütebilecek alt yapı ve donanıma sahiptir. Bu laboratuvarda Soxhelet ekstraksiyon cihazı, çeker ocak, su banyosu, etüvler, analitik teraziler, hektolitre ve genel laboratuvar alet ekipmanları bulunmaktadır.LABORATUVARDAN GENEL GÖRSELLER [...]

Detaylı Bilgi