Duyurular

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, Üniversitemizde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Bölüm intibak komisyonu üyelerimiz

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YETİMAN (ahmetyetiman@erciyes.edu.tr-0.352.2076666-32732)  veya Arş. Gör. Dr. Tuğba DURSUN ÇAPAR (tugbadursun@erciyes.edu.tr-0.352.2076666-32735)  ile telefonla veya e-posta ile iletişime geçerek onay alması gerekmektedir.

Onay almayan öğrencilerin yaz okulu sonunda intibak işlemleri yapılmayacaktır.

Not: Sevgili öğrencilerimiz, lütfen yaz okulu ile alacağınız dersler için onay almak için, ilgili derse ait; ders kodu, dersin teorik, pratik ders saatleri ve AKTS kredilerini içerecek bir şekilde bir tablo hazırlayarak ve yaz okulu alacağınız ilgili üniversitenin linkini ekleyerek müracaat ediniz...

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI