PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1- Gıda Mühendisliği alanında bir problemi tespit etmek, çözüm geliştirmek ve bunu uygulama yetisine sahip olmak.

2- Temel mühendislik konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.

3- Gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, kalite ve güvenlik konularında yeterli alt yapıya sahip olmak.

4- Bilgiye erişebilme yöntemlerini kavrayabilmek.

5- Bilimsel yöntemlerle araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında planlama, uygulama ve sonuçları analiz edebilme becerisine sahip olmak.

6- Gıda mühendisliği alanındaki bir bilgiyi, çalışmayı yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.

7- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.

8- Gıda mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik gibi konularda bilişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanmak.

9- Proje hazırlama ve değerlendirme konularında bilgi ve beceriye sahip olmak.

10- Yaşam boyu öğrenmenin, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmenin ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmenin önemini kavrayabilmek.

11- İşletme yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve bilince sahip olmak.

12- Gıda mühendisliği alanında kazandıkları bilgi ve becerileri disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

13- Sosyal ve etik değerleri özümsemek ve sorumluluğunu taşımak.