İSTİHDAM OLANAKLARI

Gıda Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği alanından doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan, öğrenciler, kamu ve özel sektörde uzman olarak da çalışabilirler. Meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi ve fakültelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.