YANDAL PROGRAMI

Öğrencinin yerleştirilen lisans/önlisans programı dışında başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır. Yandal programına başvuruda bulunacak olan öğrencinin başvuruda bulunduğu döneme kadar tüm derslerini genel not ortalaması 2.50 olacak şekilde başarmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin yandal eğitimine devamı anadaldaki başarısına ve devamına bağlıdır.