LİSANS EĞİTİM AMAÇLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

1. Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketlerde ve kamu kurumlarında sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek, gıda üretim süreçlerinde aktif rol alabilecek, tasarım, planlama gücü gelişmiş Gıda Mühendisleri yetiştirmek.

2. Gıda Mühendisliği ve disiplinler arası alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarda yer alan, lisansüstü çalışmalar yapabilen, AR-GE merkezlerinde/üniversitelerde araştırmacı olarak toplumsal fayda yaratacak faaliyetlerde öncü görevlerde bulunan Gıda Mühendisleri yetiştirmek.

3. Modern yaklaşımların ve ileri teknolojilerin kullanımını ve geliştirilmesini girişimcilik vasıfları ile bir araya getirerek ulusal stratejik hedeflere, topluma ve endüstriye katkı sağlayacak üretim veya hizmet sektörüne yönelik şirketler kurabilen Gıda Mühendisleri yetiştirmek.

4. Takım çalışmalarında yer alan, lider rolü üstlenebilen, toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen Gıda Mühendisleri yetiştirmek.