YATAY GEÇİŞ

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1) Başvuru yapacak öğrencilerin Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezine şahsen başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

3) Yatay geçiş için üniversitemize başvuracak öğrencinin;

a) Kayıtlı olduğu kurumdaki eğitim planındaki (en son okuduğu dönem dahil) bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.

b) Öğrenimi sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

c) (Örgün Öğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencinin) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

d) (Açık veya Uzaktan Öğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencinin) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 3,15 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.