BÖLÜM HAKKINDA

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 18.08.1998 tarihinde açılan Gıda Mühendisliği Bölümü; ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı gıda mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere uluslararası ölçekte akredite edilebilir bir programla eğitim-öğretim vermeyi hedeflemiştir. İlk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim öğretim planı sunan Gıda Mühendisliği Bölümü; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz ilk öğrencilerini 2004 ÖSS ile alarak eğitime başlamıştır. Gıda Mühendisliği Bölümü; günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim vermektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında bölümümüz, sahanın karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.