Duyurular

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.


İlgili öğrencilerimize duyurulur.


GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI