Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuarı

  • Laboratuvar Adı:

    Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuarı

  • Ekipman Çeşiti / Ekipman Sayısı:

    15 / 15

  • Konum:

    G216

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Gıda mikrobiyolojisi laboratuarında çok çeşitli mikroorganizmaların ekimi, sayımı ve tanımlanması işlemleri  yapılmaktadır. Genel olarak gıda veya gıda hammaddelerinde bozulmaya neden olan mikroorganizma grupları ile gıda tüketimi yoluyla insanlara geçerek insanlarda çeşitli patolojik semptomlara neden olan patojen mikroorganizmaların belirlenmesi, bunların çoğalmalarını önleme yöntemleri, gıda muhafaza yöntemlerinin bu mikroorganizmalar üzerindeki inhibisyon etkisi, insan vücudu için oldukça önemli olan ve fonksiyonel özellik sergileyen probiyotik mikroorganizmaların belirlenmesi, faydalı etkilerinin model gıdalara taşınması, zararlı mikroorganizmalar üzerinde inhibitif etkisi olabilecek bileşiklerin araştırılarak tespit edilmesi ve inhibisyon potansiyellerinin çeşitli model mikroorganizmalar üzerinde test edilmesi, fermente gıdalar ve mikroorganizma populasyonunun izolasyonu ve identifikasyonu vb. alanlarda çalışmaları yürütülmektedir. Oldukça donanımlı bir yapıya sahip olan Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuarında, 3 adet inkübatör, 2 adet etüv, 1 adet steril kabin,  1 adet otoklav, 1 adet soğutucu, API tür tayin sistemi ve mikrobiyolojik çalışmalar için gerekli bütün sarf malzemeler mevcuttur. 
SOĞUTMALI SANTRİFÜJ, TERMO BLOK, MULTİSPİN VE VORTEKS MİKSER (SOLDAN SAĞA)


UV/VIS NANODROP SPEKTROFOTOMETRE VE TERMAL DÖNGÜ CİHAZI

Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet
1 Buzdolabı Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
2 Dik Tip -20 Derin Dondurucu (Bosch) Deneysel çalışmalarda kullanılan, örneklerin, sarf malzemelerin ve kitlerin uzun süreli muhafaza edilmesi için kullanılır. 1
3 Hassas Terazi (AND) Laboratuvarda, çözelti veya besiyeri hazırlamak için, yada deneysel çalışmalarda kullanılır. 1
4 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (IKA RH Basic) Laboratuvarda, çözelti veya besiyeri hazırlamak için, yada deneysel çalışmalarda kullanılır 1
5 İnkübatör 1 (Memmert) Hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında yada mikrobiyolojik besiyerlerinde mikrooraganizmaların gelişebilmesi için uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
6 İnkübatör 2 (Nüve) Hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında yada mikrobiyolojik besiyerlerinde mikrooraganizmaların gelişebilmesi için uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
7 İnkübatör 3 (Nüve) Hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında yada mikrobiyolojik besiyerlerinde mikrooraganizmaların gelişebilmesi için uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
8 İnkübatör 4 (Nüve) Hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılmasında yada mikrobiyolojik besiyerlerinde mikrooraganizmaların gelişebilmesi için uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında kullanılır. Üzerinde sıcaklık ve zaman ayarı yapabilecek düğmeler vardır. 1
9 Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon sistemi (Bio-rad Geldoc XR+) Nükleit asit ve Protein elektroforez jellerinin, görüntülenmesi ve dökümente edilmesi amacıyla kullanılır. 1
10 Masaüstü Soğutmalı Santrifüj (HITACHI) Bir solüsyondaki katı maddeleri sıvı kısmından kabaca ayırmakta kullanılır. Çözeltideki maddelerin yoğunluklarına göre ayrımını sağlar. Genellikle 1.5/2 mL'lik küçük hacimli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılır. 1
11 Mikrosantrifüj/ Vorteks Multispin (Biosan MSC-3000) Küçük hacimli tüplerin  (2, 1.5, ve 0.2 mL) düşük devirde santrifüjlenmesi ve homojenizasyonunda kullanılabilmektedir 1
12 pH Metre (WTW InoLab 720) Deneysel Çalışmalarda pH ölçümü, tampon/ normal çözeltilerin pH değerlerinin ayarlanmasında kullanılır. 1
13 Termal Döngü Cihazı (ABI Veriti 96) Konvansiyonel PCR reaksiyonlarında gerekli sıcaklık parametrelerini sağlamak için kullanılır. 1
14 UV/VIS Nanodrop Spektrofotometre Nükleik Asit (DNAve RNA) ve Proteinlerin miktarlarının ölçülmesinde kullanılır. 1
15 Vorteks Mikser (IKA) Sabit bir mil üzerinde dönen tek bir döner başlığa sahip olan, deney tüpü içindeki reaktiflerin karışarak homojen hale gelmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir cihazdır. Tüp, döner başlığa hafifçe üstten bastırıldığında başlık otomatik olarak çalışır. Dönüş hızını, istenilen hıza ayarlamak mümkündür. 1