Gıda Reolojisi-Gıda Tekstürü Tayin Laboratuarı

  • Laboratuvar Adı:

    Gıda Reolojisi-Gıda Tekstürü Tayin Laboratuarı

  • Ekipman Çeşiti / Ekipman Sayısı:

    1 / 1

  • Konum:

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Sıvı ve yarı sıvı gıda maddelerinin reolojik karakterizasyonlarının viskozimetre veya reometre gibi çeşitli cihazlarla belirlenmesi ve zamana bağımlı veya zamandan bağımsız çeşitli akış modelleri kullanılarak akış davranış özelliklerinin modellenmesi, proses ve kalite parametrelerinin optimizasyonu ve takibi ile gıdalarda viskoelastisite tayinlerinin gerçekleştirilmesi vb konuları içerir. Gıdaların tesktürel özellikleri kapsamında ise bütün gıdaların veya model gıda formülasyonlarının duyusal değerlendirmeler kapsamında göz önünde bulundurulan sertlik, elastiklik, yapışkanlık, kırılganlık, sakızımsılık, çiğnenebilirlik vb tekstürel parametrelerinin karakterizasyonu ele alınır. 

REOMETRE


TEKSTÜR ANALİZ CİHAZITİTREŞİMLİ VİSKOZİMETREROTASYONEL VİSKOZİMETRE


Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet
1 Reometre (HAAKE MARS III) Gıdaların, akış ve deformasyonun ölçüm analizlerinde kullanılmaktadır. 1