Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK TÜBİTAK-1001 REKOMBİNANT ANTİMİKROBİYAL PEPTİD ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
Devam Ediyor
PBY : 2020
2 TÜBİTAK TOVAG-116O758 LOCTOBACİLLUS CİNSİ BAKTERİLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK KİT GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
2017 - 2019
3 TÜBİTAK 114O177 GIDALARDA BOZULMAYA NEDEN OLAN MAYA TÜRLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK KİT GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
2016 - 2016
4 TÜBİTAK 2140694 ULTRASONİK DAĞITMA YÖNTEMİ İLE SİYAH HAVUÇ VE MAHLEP ANTOSİYANİNLERİNİN MİKROENKAPSÜLASYONU VE KARAKTERİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Kemal SARIOĞLU
2016 - 2016
5 TÜBİTAK 113O471 PALM YAĞI VE FRAKSİYONLARININ PÜSKÜRTMELİ KURUTUCU İLE MİKROENKAPSÜLASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hasan YALÇIN
2015 - 2016
6 TÜBİTAK 113O471 INSTANT NANE ÇAYI, BUZLU NANE ÇAYI VE MİKROENKAPSÜLE NANE YAĞI ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa ÇAM
2015 - 2015
7 TÜBİTAK TOVAG-114O177 GIDALARDA BOZULMAYA NEDEN OLAN MAYA TÜRLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK KİT GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
2014 - 2016
8 TÜBİTAK 113O447 PİRİNÇ KEPEĞİ PROTEİNLERİNDEN ULTRASON VE MİKRODALGA DESTEKLİ ENZİMATİK HİDROLİZ YOLU İLE ANTİHİPERTANSİF VE ANTİOKSİDANT PEPTİT ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
2014 - 2016
9 TÜBİTAK 113O832 KIRMIZI BİBERLERDE AFLATOKSİN OLUŞUMUNUN TESPİTİ VE KONTROLÜ İÇİN AFLATOKSİJENİK FUNGUSLARIN FARKLI SICAKLIK, SU AKTİVİTESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNE BAĞLI OLARAK GELİŞİMLERİNİN GERÇEK ZAMANLI-POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU TEKNİĞİ İLE İZLENEREK MODELLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
Yard.Arş.
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Evren YETİMAN
2014 - 2015
10 TÜBİTAK 110O594 NAR KABUĞU VE ÇEKİRDEĞİ FONKSİYONEL BİLEŞİKLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DONDURMA ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa ÇAM
2013 - 2014
11 TÜBİTAK 107O676 GIDA KAYNAKLI PATOJEN BAKTERİLERİN BELİRLENMESİNDE PMA/ REAL-TİME PCR TEKNİĞİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
2012 - 2012
12 TÜBİTAK 109O784 KALORİSİ AZALTILMIŞ PREBİYOTİK KAHVALTILIK MODİFİYE TEREYAĞI VE KREMA ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
2011 - 2011
13 TÜBİTAK 3195 TAZE YAPRAĞIMSI (TIBBİ, ŞİFALI, YENİLEBİLİR) BİTKİLERDEKİ FONKSİYONEL BİOMOLEKULLERİN SIVI-KATI SİSTEMDE VURGULU ELEKTRİK ALANI ILE EKSTRAKSİYONU Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİNCAN
2010 - 2010
14 TÜBİTAK 110O594 NAR KABUĞU VE ÇEKİRDEĞİ FONKSİYONEL BİLEŞİKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DONDURMA ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa ÇAM
2009 - 2009
15 TÜBİTAK 107O897 GELENEKSEL ET ÜRÜNÜMÜZ OLAN SUCUKTAN İZOLE EDİLEN FERMANTATİF BAKTERİLERİN STARTER KÜLTÜR OLARAK KULLANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Zülal KESMEN
2008 - 2010
16 TÜBİTAK 106O289 GIDALARDA TOKSİK BİR BİLEŞİK OLAN HİDROKSİMETİLFURFURALİN BİYOLOJİK VE KİMYASAL YÖNTEMLE AZALTILMA OLANAKLARI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
2008 - 2008