Araştırma Konuları

Gıda Mikrobiyolojisi : Gıda mikrobiyolojisi, genel olarak gıda veya gıda hammaddelerinde bozulmaya neden olan mikroorganizma grupları ile gıda tüketimi yoluyla insanlara geçerek insanlarda çeşitli patolojik semptomlara neden olan patojen mikroorganizmaların belirlenmesi, bunları önleme yöntemleri, gıda muhafaza yöntemlerinin bu mikroorganizmalar üzerindeki inhibisyon etkisi, insan vücudu için oldukça önemli olan ve fonksiyonel özellik sergileyen probiyotik mikroorganizmaların belirlenmesi, faydalı etkilerinin model gıdalara taşınması, zararlı mikroorganizmalar üzerinde inhibitif etkisi olabilecek bileşiklerin belirlenmesi ve inhibisyon potansiyellerinin araştırılması, fermente gıdalar ve mikroorganizma populasyonunun izolasyonu ve identifikasyonu vb. alanlarda çalışmaları içerir.


Gıda Kimyası: Gıdalarda ya da model sistemlerde hazırlanan gıda formülasyonları ile işleme veya depolama süresince gıdaların yapısında meydana gelen biyokimyasal değişmeleri ele almakla birlikte, gıda güvenliği kapsamında öncelikli olarak insanlar için yüksek kalite ve güvenilirlikte gıda üretimi için elzem karakteristiklerin belirlenmesi, gıdalarda çeşitli etmenler (oksijen, ısı, nem vb.) nedeniyle oluşan kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları saptanması ve bu reaksiyonlar sonucu oluşan ve insan sağlığına zararlı olabilen bileşiklerin tespit edilerek ve azaltma olanaklarının araştırılması,  gıdaların kimyasal kompozisyonlarının nicelik olarak belirlenmesi vb konuları içerir.


Gıda Reolojisi-Gıda tekstürü : Sıvı ve yarı sıvı gıda maddelerinin reolojik karakterizasyonlarının viskozimetre veya reometre gibi çeşitli cihazlarla belirlenmesi ve zamana bağımlı veya zamandan bağımsız çeşitli akış modelleri kullanılarak akış davranış özelliklerinin modellenmesi, proses ve kalite parametrelerinin optimizasyonu ve takibi ile gıdalarda viskoelastisite tayinlerinin gerçekleştirilmesi vb konuları içerir. Gıdaların tesktürel özellikleri kapsamında ise bütün gıdaların veya model gıda formülasyonlarının duyusal değerlendirmeler kapsamında göz önünde bulundurulan sertlik, elastiklik, yapışkanlık, kırılganlık, sakızımsılık, çiğnenebilirlik vb tekstürel parametrelerinin karakterizasyonu ele alınır.


Gıda Biyoteknolojisi: Real time PCR kullanarak gıda analizleri, fermente gıdalarda PCR temelli mikrobiyal tiplendirme,  biyoteknolojik yöntemlerle gıda kaynaklı patojen ve aflatoksikojenik küflerin tayini, proteom uygulamaları, RNA interferans ve diğer antisens  teknolojileri  vb gibi konuları içerir.


Gıda Teknolojisi: Gıda teknolojisi kapsamında, et teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi, süt teknolojisi,  hububat teknolojisi ve meyve-sebze teknolojisi gibi alt teknoloji alanlarında daha kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip gıda addelerinin üretilmesi ve optimizasyonu ve yeni gıda formülasyonlarının geliştirilmesi,  mevcut gıdaların raf ömrü ve besin kalitesi bakımından iyileştirilmesi ve çeşitli gıda maddelerinin fonksiyonel bileşenlerce zenginleştirilerek daha faydalı hale getirilmesi vb konuları içerir.