Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,   

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne hoş geldiniz. Gıda mühendisliği bölümümüz, Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojileri anabilim dallarından oluşan ve seçkin 13 öğretim üyesine, 6 araştırma görevlisine, 13 araştırma laboratuvarına, 4 adet pilot üretim ünitesi imkanına sahiptir. Genel olarak mühendislik ve temel bilimleri yanı sıra mikrobiyoloji, biyoteknoloji alanlarını kullanılarak tarladan sofraya kadar olan süreçte gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik, duyusal özelliklerini teorik ve uygulamalı olarak inceler. Ayrıca gıdaların uygun parametrelere göre işlenmesini, paketlenmesini ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak yolları öğretir, eğitimini verir. Gıdaların kalite özelliklerinin iyileştirilmesi, sorunların giderilmesi, yeni ürün tasarlanması veya yeni proses metotlarının geliştirilmesi, gıda mühendisinin uğraşlarından birkaçıdır. Son yıllarda gelişmiş toplumlar tarafından işlenmiş gıda arzı gerekliliğinden dolayı gıda  mühendisliğinin önemi giderek artmaktadır.  Bu yüzden diğer mühendislik alanları içerisindeki konumunu her zaman koruyabilen bölümümüzde gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili olarak eğitim ve araştırma  faaliyetleri yürütmekteyiz. Bilhassa gıda bilimi ve teknolojisi odaklı araştırmalar,  bilimsel çalışmalar ve  gıda sanayiimize uygun, ülkemizin önceliklerine dönük projeler yürütülmekte ve sanayi ile sürekli işbirlikleri oluşturulmaktadır. Öğrencilerinin de sektörün  gereksinimlerini karşılayabilecek niteliğe sahip olabilmesi için uygulamalı eğitim ve öğretim programı yürütmektedir.       

Eğitimde temel hedeflerimiz, öğrencilerimizi gıda endüstrisinde uygulanabilir temel mühendislik bilgileri ile eğitmek ve bunların pratiğini yaptırmaktır. Mezunlarımız, zorunlu istihdam gereği özel sektördeki gıda işletmelerinde,  özel gıda kontrol laboratuvarlarında, Tarım Bakanlığı, Koruma Kontrol Şubelerinde Denetçi  Gıda Mühendisleri, İl Kontrol Laboratuvarlarında Kontrol Mühendisleri, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, KİT, TSE, Devlet destekli gıda işlemelerinde, Satış ve Pazarlama alanlarında, Dış Ticaret, Danışmalık, Eğitmenlik, Yönetim, Denetim ve Ürün geliştirme gibi bölümlerde gıda mühendisi olarak çalışabilmekte ve yurt içi ve yurt dışındaki ilgili bölümler bünyesinde kariyer yapabilmektedir. Umuyorum ki eğitiminiz boyunca  girişken, çalışkan, araştırmacı ve özellikle ar-ge niteliğine sahip  gıda mühendisleri olarak yetişeceksiniz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilecek verimli insanlar olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Herhangi bir soru veya görüş için iletişime geçebilirsiniz.  En içten dileklerimle... 

                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Zülal KESMEN

                                                                                                                                                           Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı