Doktora - Önceki Öğrenimlerin Tanınması


Gıda Mühendisliği doktora programına giriş için Türkiye veya yurtdışında eşdeğer bir yüksek lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.