Yatay Geçiş

A-BAŞVURU ŞARTLARI


1) Başvuru yapacak öğrencilerin Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezine şahsen başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

2)  Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

3) Yatay geçiş için üniversitemize başvuracak öğrencinin;

a) Kayıtlı olduğu kurumdaki eğitim planındaki (en son okuduğu dönem dahil) bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.

b) Öğrenimi sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

c) (Örgün Öğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencinin) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

d) (Açık veya Uzaktan Öğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencinin) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 3,15 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

e) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına başvuracak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olmaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıtlı oldukları kuruma kayıt yaptırdıkları tarihde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 165 cm’den, kız öğrencilerde 160 cm’den kısa olmamaları, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmaları; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu şartları taşıdıklarına dair belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir. Kesin kayıt sırasında bu şartları taşıdığına dair belgeleri teslim edemeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.)


B-BAŞVURU ESNASINDA YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER


1.Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)


2.Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.


3.ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine ve Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına yatay Geçiş için başvuran öğrencilerden bu belge istenmeyecektir.)


4.Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine yatay geçiş için başvuracak öğrencilerden;


a)Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yerleştirme Puanlarını gösteren onaylı belge


b)Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları kayıtlı oldukları programa kayıt yaptırdıkları yıl için en Yüksek Yerleştirme puanını gösterir onaylı belge


5.Meslek Yüksekokulları bölümlerine yatay geçiş için başvuracak öğrencilerden;


Lise Diplomasının aslı veya onaylı örneği

NOT: Başvuru sırasında ibra edilmesi istenilen yukarıdaki belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru kayıt görevlisi tarafından belgeler kontrol edildikten sonra başvuru sahibine iade edilecek, herhangi şekilde bir belge alınmayacaktır.


 


C-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


     a) Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.


      b) Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Yatay Geçiş Puanları; Lise Diploma Notunun 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si toplanarak elde edilir.


      c) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan üniversitemiz bölümlerine yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Kayıtlı oldukları programa Yerleştirme Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.


      d) Her bir program için başvuran adayların yatay geçiş puanları büyükten küçüğe doğru sıralanarak, Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.